AV Legal

 Goede zorg is een recht....

Thuiszorg is geen luxe...

Niemand beschouwt thuiszorg als luxe, maar als pure noodzaak.

 

Door de decentralisering en smalle budgetten moeten gemeenten snijden in de kosten en helaas is de thuiszorg niet van deze bezuinigingen uitgezonderd.

 

Het kan zo maar gebeuren dat ook u te maken krijgt met die bezuinigingen. U kunt een beschikking krijgen die maakt dat u minder uren zorg krijgt.

 

U kunt niet zonder. Wat kunt u daartegen doen?

 

In veel gevallen kunt u in bezwaar. Dan proberen wij samen met u er alsnog voor te zorgen dat u uw zorg gewoon blijft ontvangen.

Bezwaar kan lonen

Zorg-professionals en zzp'ers in de zorg kunnen hun clienten hierop wijzen!!

U kunt in bezwaar tegen de beslissing van de gemeente. Daarvoor geldt wel een termijn. U moet dus snel beoordelen of bezwaar zinvol is. 

 

Mocht u zo een beslissing krijgen kunt u die beoordeling ook door ons laten doen. Een eerste vrijblijvend gesprek over zo een beslissing is gratis.

 

Mochten u bezwaar willen maken dan kan tegen een vaste prijs bezwaar worden gemaakt. Onze tarieven liggen aanmerkelijk lager dan die van een advocaat.

 

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

 

Uw Zorg, Uw Recht, Onze Zorg!